Trang Tuyển sinh Trường Đại học Công Thương TP.HCM ts.huit.edu.vn

[Video] Hướng nghiệp - Tuyển sinh 2024 #9: Tư vấn nhóm ngành khoa Công nghệ thực phẩm

Cùng đón xem chương trình Livestream Hướng nghiệp - Tuyển sinh đại học năm 2024: Tư vấn nhóm ngành khoa Công nghệ thực phẩm với những chuyên gia trong lĩnh vực sẽ giúp quý phụ huynh và các bạn học sinh có thêm những góc nhìn mới về nhóm ngành này.

Năm nay, khoa Công nghệ thực phẩm tuyển sinh 4 ngành trình độ đại học gồm:
- Ngành Công nghệ thực phẩm
- Ngành Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm
- Ngành Công nghệ chế biến thủy sản
- Ngành Quản trị kinh doanh thực phẩm

🕒 19:00 - 20:00, ngày 10/6/2024
🎬 Chương trình sẽ được phát trực tiếp tại: Fanpage HUIT - Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh (https://www.facebook.com/DhCongThuongHCM), và youtube (https://www.youtube.com/@DHCongthuong)

TT TS&TT