Video

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

Được thành lập từ năm 1982, trải qua 4 lần nâng cấp, đổi tên, Trường Đại học Công Thương Thành phố...

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển học bạ trực tuyến

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển học bạ trực tuyến năm 2024

Hướng nghiệp - Tuyển sinh 2024 #12: Tư vấn nhóm ngành khoa Công nghệ thông tin

Cùng đón xem chương trình Livestream Hướng nghiệp - Tuyển sinh đại học năm 2024: Tư vấn nhóm ngành...

Hướng nghiệp - Tuyển sinh 2024 #11: Tư vấn nhóm ngành khoa Ngoại ngữ

Cùng đón xem chương trình Livestream Hướng nghiệp - Tuyển sinh đại học năm 2024: Tư vấn nhóm ngành...

Hướng nghiệp - Tuyển sinh 2024 #10: Tư vấn nhóm ngành khoa Chính trị - Luật

Cùng đón xem chương trình Livestream Hướng nghiệp - Tuyển sinh đại học năm 2024: Tư vấn nhóm ngành...

Hướng nghiệp - Tuyển sinh 2024 #9: Tư vấn nhóm ngành khoa Công nghệ thực phẩm

Cùng đón xem chương trình Livestream Hướng nghiệp - Tuyển sinh đại học năm 2024: Tư vấn nhóm ngành...

Hướng nghiệp - Tuyển sinh 2024 #8: Tư vấn nhóm ngành khoa Du lịch và Ẩm thực

Cùng đón xem chương trình Livestream Hướng nghiệp - Tuyển sinh đại học năm 2024: Tư vấn nhóm ngành...

Hướng nghiệp - Tuyển sinh 2024 #7: Tư vấn nhóm ngành khoa Sinh học và Môi trường

Cùng đón xem chương trình Livestream Hướng nghiệp - Tuyển sinh đại học năm 2024: Tư vấn nhóm ngành...

Hướng nghiệp - Tuyển sinh 2024 #6: Tư vấn nhóm ngành khoa Quản trị kinh doanh

Cùng đón xem chương trình Livestream Hướng nghiệp - Tuyển sinh đại học năm 2024: Tư vấn nhóm ngành...

Hướng nghiệp - Tuyển sinh 2024 #5: Tư vấn nhóm ngành khoa Công nghệ Điện - Điện tử

Cùng đón xem chương trình Livestream Hướng nghiệp - Tuyển sinh đại học năm 2024: Tư vấn nhóm ngành...

Hướng nghiệp - Tuyển sinh 2024 #4: Tư vấn nhóm ngành khoa Tài chính - Kế toán

Cùng đón xem chương trình Livestream Hướng nghiệp - Tuyển sinh đại học năm 2024: Tư vấn nhóm ngành...

THVL | Trường Đại học Công Thương TP. HCM mở ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Với thế mạnh đào tạo các lĩnh vực thương mại, kinh tế cùng sự đầu tư nghiêm túc về chương trình đào...

1 2 3 > >>