Trang Tuyển sinh Trường Đại học Công Thương TP.HCM ts.huit.edu.vn

Ngành Kinh doanh quốc tế là gì? Học những gì? Ra trường làm công việc gì?

Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập quốc tế, quá trình trao đổi và kinh doanh hàng hóa giữa các nước đã bùng nổ và trở nên rất phổ biến. Kinh doanh Quốc tế cũng trở thành một ngành học được nhiều học sinh và phụ huynh quan tâm. Vậy ngành Kinh doanh Quốc tế là gì?

NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ LÀ GÌ?

Kinh doanh quốc tế thuộc nhóm ngành kinh doanh, ngành này cung cấp những kiến thức chung về quản trị kinh doanh và kiến thức chuyên môn thuộc lĩnh vực kinh doanh quốc tế như đầu tư quốc tế, logistic và vận tải quốc tế, thanh toán quốc tế, marketing quốc tế, hoạch định chiến lược kinh doanh quốc tế….

Ngành Kinh doanh quốc tế

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO CỦA NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ

Cung cấp kiến thức nền tảng về quản trị kinh doanh, các vấn đề tổng quan và chuyên sâu về thương mai quốc tế, các chính sách kinh tế đối ngoại chủ yếu hiện nay, đặc điểm phát triển kinh tế thế giới trong xu hướng toàn cầu hóa, những vấn đề về hội nhập kinh tế, đầu tư quốc tế tại Việt Nam,…

Chương trình đào tạo còn cung cấp cho sinh viên các kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng cụ thể về các vấn đề thanh toán quốc tế, bảo hiểm ngoại thương, tranh chấp trong thương mại quốc tế, cách thức xâm nhập thị trường nước ngoài….Đồng thời, kỹ năng đàm phán, thương lượng, giải quyết tình huống kinh doanh, đặc biệt là kỹ năng tiếng Anh chính là những hành trang cần thiết mang tính chiến lược của các cử nhân Kinh doanh quốc tế. 

TỐ CHẤT VÀ KỸ NĂNG PHÙ HỢP VỚI NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ 

 Để theo học và thành công trong ngành Kinh doanh quốc tế, bạn cần phải có những tố chất và kỹ năng sau:

🔸 Nhanh nhn, hot bát, giao tiếp tt, có kh năng thuyết phc người khác

🔸 Năng động, t tin, quyết đoán

🔸 Chu áp lc tt, thích môi trường cnh tranh

🔸 Có năng khiếu về ngoại ngữ, đam mê lĩnh vực kinh doanh. 

CƠ HỘI VIỆC LÀM CỦA NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở những vị trí như:

🔸 Chuyên viên kinh doanh, xut nhp khu ca các đơn v sn xut kinh doanh, các công ty thương mi, công ty xut nhp khu, văn phòng đại din, đại lý vn ti tàu bin, hàng không, bo him, ngân hàng…

🔸Nhân viên, tr lý xut nhp khu, thăng tiến tr thành nhà qun lý xut nhp khu hay lãnh đạo ti các công ty nước ngoài hot động trong lĩnh vc kinh doanh quc tế.

🔸 Ging dy và nghiên cu ti các trường đại hc, cao đẳng có đào to v qun tr kinh doanh và kinh doanh quc tế.

TT TSTT