Trang Tuyển sinh Trường Đại học Công Thương TP.HCM ts.huit.edu.vn

Hướng dẫn tân sinh viên nhập học 2023-2024

QUY TRÌNH NHẬP HỌC 2023 - 2024

SƠ ĐỒ BỐ TRÍ KHU VỰC NHẬP HỌC

VIDEO HƯỚNG DẪN TÂN SINH VIÊN ĐÓNG LỆ PHÍ NHẬP HỌC 2023-2024

QUY TRÌNH THANH TOÁN LỆ PHÍ NHẬP HỌC 2023-2024

(*) Sinh viên trúng tuyển truy cập vào công thông tin nhập học trực tuyến của nhà trường (https://nhaphoc.hufi.edu.vn) và thực hiện đầy đủ các các thao tác theo hướng dẫn của video clip bên trên để thanh toán lệ phí và xác nhận nhập học.

"Chào mừng Tân sinh viên Khóa 14ĐH đến với ngôi nhà HUIT!"