Trang Tuyển sinh Trường Đại học Công Thương TP.HCM

Tuyển sinh 2024: Xét tuyển học bạ - Năm lớp 10, năm lớp 11 và học kỳ I năm lớp 12 HOT

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng kết quả học tập THPT của năm lớp 10, năm lớp 11 và học kỳ I năm lớp 12 để xét tuyển cho 33 ngành đại học chính quy năm 2024.

Xem thêm
Xem tất cả

Học bổng - Du học

Xem tất cả
Xem tất cả

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển học bạ trực tuyến

Hướng nghiệp - Tuyển sinh 2024 #10: Tư vấn nhóm ngành khoa Chính trị - Luật

Hướng nghiệp - Tuyển sinh 2024 #9: Tư vấn nhóm ngành khoa Công nghệ thực phẩm

Xem tất cả