Trang Tuyển sinh Trường Đại học Công Thương TP.HCM ts.huit.edu.vn

Tra cứu

>> TRA CỨU THÍ SINH XÉT TUYỂN NỘP QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN

 

>> TRA CỨU KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN

 

Thi sinh tra cứu không thấy kết quả có thể liên hệ số điện thoại: (028) 3816 3319 nhánh 124, (028) 6270 6275 hoặc hotline: 096 205 1080, 096 362 1124 để được hỗ trợ.