Trang Tuyển sinh Trường Đại học Công Thương TP.HCM ts.huit.edu.vn

Chương trình đào tạo Đại học

STT
MÃ NGÀNH
TÊN NGÀNH
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1 7540101 Công nghệ thực phẩm Tải về
2 7540110 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm Tải về
3 7540105 Công nghệ chế biến thuỷ sản Tải về
4 7340301 Kế toán Tải về
5 7340201 Tài chính - Ngân hàng Tải về
6 7340101 Quản trị kinh doanh Tải về
7 7340120 Kinh doanh quốc tế Tải về
8 7380107 Luật kinh tế Tải về
9 7720499 Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực Tải về
10 7720498 Khoa học chế biến món ăn Tải về
11 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Tải về
12 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống Tải về
13 7810201 Quản trị khách sạn  Tải về
14 7220201 Ngôn ngữ Anh Tải về
15 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc Tải về
16 7480201 Công nghệ thông tin Tải về
17 7480202 An toàn thông tin  Tải về
18 7510202 Công nghệ chế tạo máy Tải về
19 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Tải về
20 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử Tải về
21 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Tải về
22 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học Tải về
23 7510402 Công nghệ vật liệu Tải về
24 7540204 Công nghệ dệt, may Tải về
25 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường Tải về
26 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường Tải về
27 7420201 Công nghệ sinh học Tải về
28 7340123
Kinh doanh thời trang và dệt may
Tải về
29 7340129 
Quản trị kinh doanh thực phẩm
Tải về
30 7340115
Marketing
Tải về
31 7520115
Kỹ thuật nhiệt
Tải về
32 7340205 Công nghệ tài chính Tải về
33 7460108 Khoa học dữ liệu Tải về
34 7340122 Thương mại điện tử Tải về
34 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng Tải về