Video

THVL | Trường Đại học Công Thương TP. HCM mở ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Với thế mạnh đào tạo các lĩnh vực thương mại, kinh tế cùng sự đầu tư nghiêm túc về chương trình đào...

THVL | Hệ thống phòng thí nghiệm hàng trăm tỷ siêu hiện đại của Trường Đại học Công Thương TP. HCM

Hiện tại, Trường Đại học Công Thương TP. HCM đào tạo 34 ngành đại học với 2 khối ngành chính là công...

Chương trình Livestream Tư vấn tuyển sinh thạc sĩ #5

Cùng đón xem chương trình Livestream Tư vấn tuyển sinh thạc sĩ ngành Kỹ thuật Môi trường và Công...

Hướng nghiệp - Tuyển sinh 2024 #3: Tư vấn nhóm ngành khoa Công nghệ May và Thời trang

Cùng đón xem chương trình Livestream Hướng nghiệp - Tuyển sinh đại học năm 2024: Tư vấn nhóm ngành...

Hướng nghiệp - Tuyển sinh 2024 #2: Tư vấn nhóm ngành khoa Công nghệ cơ khí

Cùng đón xem chương trình Livestream Hướng nghiệp - Tuyển sinh đại học năm 2024: Tư vấn nhóm ngành...

Hướng nghiệp - Tuyển sinh 2024 #1: Tư vấn nhóm ngành khoa Công nghệ hóa học

Cùng đón xem chương trình Livestream Hướng nghiệp - Tuyển sinh đại học năm 2024: Tư vấn nhóm ngành...

Chương trình Livestream Tư vấn tuyển sinh thạc sĩ #4

Cùng đón xem chương trình Livestream Tư vấn tuyển sinh thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán và...

Chương trình Livestream Tư vấn tuyển sinh thạc sĩ #3

Cùng đón xem chương trình Livestream Tư vấn tuyển sinh thạc sĩ ngành Công nghệ thực phẩm và ngành Kỹ...

Chương trình Livestream Tư vấn tuyển sinh thạc sĩ #2

Cùng đón xem chương trình Livestream Tư vấn tuyển sinh thạc sĩ ngành Kỹ thuật cơ khí và ngành Kỹ...

Chương trình Livestream Tư vấn tuyển sinh thạc sĩ #1

Cùng đón xem chương trình Livestream Tư vấn tuyển sinh thạc sĩ chủ đề "Khám phá tương lai nghề...

THVL1 | Trường ĐH Công Thương TP.HCM đầu tư “khủng” để đào tạo khối ngành Công nghệ...

THVL1 | Trường ĐH Công Thương TP.HCM đầu tư “khủng” để đào tạo khối ngành Công nghệ...

Trường Đại học Công Thương TP. HCM dự kiến tăng 700 chỉ tiêu với 33 ngành đào tạo

Năm 2024, Trường Đại học Công Thương TP.HCM dự kiến tăng 700 chỉ tiêu so với năm 2023, tổng chỉ tiêu...

<< < 1 2 3 > >>