Ngành đào tạo đại học

Ngành Logistic và quản lý chuỗi cung ứng

Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng đang phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Với sự hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, nhu cầu vận chuyển và lưu trữ hàng hóa tăng cao, kéo theo...

Ngành Công nghệ thực phẩm

Trong những năm gần đây, lĩnh vực công nghệ thực phẩm không ngừng phát triển với sự ra đời liên tục của những công ty cũng như nhãn hàng thực phẩm mới. Công nghệ thực phẩm là ngành được xếp thứ hai...

Ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

Cùng với sự phát triển của đời sống xã hội, người tiêu dùng ngày càng đưa ra các yêu cầu khắt khe hơn cho thực phẩm; bên cạnh các chỉ tiêu cảm quan, dinh dưỡng, chất lượng, thì thực phẩm còn phải an...

Ngành Công nghệ chế biến thủy sản

Công nghệ chế biến thủy sản là ngành đào tạo kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành thuộc các lĩnh vực thu mua, kiểm tra, đánh giá chất lượng nguyên liệu, sản phẩm và chế biến sản phẩm thủy sản phục vụ...

Ngành Quản trị kinh doanh Thực phẩm

Quản trị kinh doanh thực phẩm là chuyên ngành đào tạo những nhà quản lý cho các doanh nghiệp kinh doanh và chế biến thực phẩm. Người học được trang bị kiến thức cơ bản về kinh tế, marketing, khoa học...

Ngành Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm việc cân nhắc, tạo ra hệ thống, quy trình và tối...

1 2 3 4 5 > >>