Trang Tuyển sinh Trường Đại học Công Thương TP.HCM ts.huit.edu.vn

Ngành Công nghệ thông tin

 

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

MÃ NGÀNH: 7480201

Công nghệ thông tin hiểu theo nghĩa rộng là việc sử dụng máy tính và phần mềm máy tính vào việc tạo ra, lưu trữ, xử lý và truyền dẫn thông tin. Theo học ngành này, sinh viên sẽ được đào tạo các kiến thức chuyên sâu tùy theo chuyên ngành mình lựa chọn như: Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Hệ thống thông tin, Mạng máy tính truyền thông, Kỹ thuật phần mềm,...

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

🔶 Trang b khi kiến thc đại cương v khoa hc t nhiên và đào to kiến thc chuyên sâu v công ngh phn mm, h thng thông tin, mng máy tính, k thut máy tính; k năng trin khai ng dng công ngh thông tin và nm bt các xu thế công ngh mi. Sinh viên có kh năng lp trình các phn mm máy tính, đin thoi di động, game, thương mi đin t; xây dng h thng thông tin; phân tích và lp d án trin khai các phn mm ng dng;...

🔶 Bên cnh k năng làm vic theo nhóm, k năng giao tiếp, sinh viên còn được phát trin kh năng t nghiên cu, th nghim để ng dng công ngh đáp ng các nhu cu thc tế ca đời sng.

 

2. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

🔰 Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở những vị trí như:

 🔶 Lp trình viên phn mm, chuyên viên phân tích thiết kế h thng, qun lý d liu, qun tr mng, k thut phn cng máy tính,... ti các công ty phn mm, công ty cung cp gii pháp v công ngh thông tin, công ty sn xut, lp ráp, sa cha trang thiết b phn cng.

🔶 Tr thành chuyên gia qun lý, điu phi các d án công ngh thông tin ti các tp đoàn, doanh nghip, t chc thương mi đin t trong và ngoài nước.

🔶 Tr thành cán b nghiên cu, cán b ging dy v công ngh thông tin ti các vin, trung tâm nghiên cu và các cơ s đào to;

🔶 Hc tiếp lên trình độ sau đại hc ti các trường đại hc, vin nghiên cu trong và ngoài nước.

 

3. ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

🔰 Phương thức tuyển sinh:

1. Xét tuyển học bạ THPT các năm.

2. Xét tuyển thí sinh theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

3. Xét tuyển thí sinh theo kết quả điểm bài thi ĐGNL ĐHQG - HCM năm 2024.

4. Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

🔰 Tổ hợp xét tuyển:

A00 - Toán, Vật lí, Hóa học

A01 – Toán, Vật lí, Tiếng Anh

D07 – Toán, Hóa học, Tiếng Anh

D01Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

 

 4. MÔN HỌC TIÊU BIỂU VÀ TỐ CHẤT PHÙ HỢP VỚI NGÀNH

🔰 Các môn học chuyên ngành tiêu biểu

🔶 Cơ s d liu

🔶 Mng máy tính

🔶 H điu hành

🔶 Lp trình Web

🔶 Trí tu nhân to

🔶 Công ngh Java

🔶 Công ngh .NET

🔶 Công ngh phn mm

🔶 Lp trình di động

🔶 Kim định phn mm

🔶 Bo mt cơ s d liu

🔶 Lp trình mng.

🔶 Phân tích và thiết kế h thng thông tin

🔶 Thiết kế cơ s d liu

🔰 Những tố chất phù hợp với ngành

🔶 Thông minh, năng động, có đam mê

🔶 Hc tt các môn t nhiên

🔶 Có tư duy logic, tư duy h thng

🔶 Có tính kiên trì, sáng to

🔶 Nhy bén, tiếp cn nhanh, ch động trong công vic

🔶 Có tinh thn hp tác, kh năng làm vic theo nhóm.

 

5. QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI HỌC

🔶 Được đào to chuyên môn k thut theo yêu cu ca nhà tuyn dng.

🔶 Được h tr gii thiu vic làm trong thi gian hc và sau khi tt nghip.

🔶 Được tham gia các lp k năng mm; Các lp đổi mi sáng to và khi nghip ca trường t chc.

🔶 Được hưởng mi chế độ theo quy chế ca trường ĐH Công lp.

🔶 H tr vay vn hc tp.

🔶 Thi gian đào to: 3,5 - 4 năm.

 

---

Để biết thêm thông tin tuyển sinh, liên hệ ngay:

 Điện thoại: (028) 6270 6275

 Hotline: 096 205 1080

 Website: http://ts.huit.edu.vn