Ngành đào tạo thạc sĩ

Ngành Công nghệ sinh học (thạc sĩ)

Tổng thể, chương trình đào tạo thạc sĩ Công nghệ Sinh học giúp học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết...

Ngành Kỹ thuật điện (thạc sĩ)

Khoa Điện – Điện tử, Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Kỹ thuật điện theo hai định hướng: Ứng dụng và nghiên cứu.

Ngành Kỹ thuật môi trường (thạc sĩ)

Đào tạo thạc sỹ Kỹ thuật môi trường có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức và năng lực tư duy hệ thống, nghiên cứu khoa học giải quyết những vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực kỹ thuật/công nghệ...

Ngành Kỹ thuật hóa học (thạc sĩ)

Khoa công nghệ hóa học tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM cung cấp chương trình đào tạo Thạc sĩ Kỹ thuật Hóa học với mục tiêu tạo ra các chuyên gia có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh...

Ngành Kỹ thuật cơ khí (thạc sĩ)

Ngành Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí cung cấp những kiến thức hiện đại và nâng cao trong lĩnh vực Chế tạo máy, Cơ điện tử và Kỹ thuật nhiệt như thiết kế, chế tạo và điều khiển các máy và thiết bị cũng như...