Trang Tuyển sinh Trường Đại học Công Thương TP.HCM ts.huit.edu.vn

Thông báo về việc đăng ký học trước một số học phần của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ dành cho sinh viên hệ đại học

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc đăng ký học trước một số học phần của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ dành cho sinh viên hệ đại học.

 

TT TS&TT