Trang Tuyển sinh Trường Đại học Công Thương TP.HCM ts.huit.edu.vn

Ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học là gì? Học những gì? Ra trường làm công việc gì?

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC LÀ GÌ?

Ngành công nghệ kỹ thuật hóa học là ngành nghề cốt lõi trong nền kinh tế. Sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật hóa học được đào tạo các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lĩnh vực công nghệ kỹ thuật hóa học để nghiên cứu, phát triển, sản xuất, quản lý chất lượng và kinh doanh các sản phẩm phục vụ công nghiệp và đời sống.

Ngành công nghệ kỹ thuật hóa học

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO CỦA NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

- Đào tạo kỹ sư ngành công nghệ kỹ thuật Hoá học có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức lý thuyết vững chắc, có kỹ năng thực hành thuần thục, có năng lực nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề liên quan ngành công nghệ kỹ thuật hoá học ; sức khỏe tốt; yêu nghề và có trách nhiệm nghề nghiệp; thích nghi với môi trường làm việc, sau khi ra trường, kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học có khả năng:

- Tính toán, thiết kế, chế tạo, vận hành, sửa chữa và bảo trì các thiết bị công nghệ hoá học.

- Hiểu và ứng dụng các vấn đề về công nghệ hóa học vào các lĩnh vực chuyên ngành hẹp như vật liệu polymer & composite; công nghệ trích ly, chiết tách chất; hoá hương liệu mỹ phẩm; kỹ thuật nhuộm in; thuốc kích thích và bảo vệ thực vật; kỹ thuật gốm sứ và vật liệu ceramic; công nghệ điện hoá và chống ăn mòn kim loại; kỹ thuật phân tích hóa học; công nghệ bảo quản sau thu hoạch, kỹ thuật môi trường …

- Quản lý kỹ thuật, quản lý chất lượng tại các cơ sở sản xuất, các nhà máy, công ty hoạt động liên quan đến vấn đề hóa học và công nghệ kỹ thuật hóa học.

- Giao tiếp chuyên môn và xã hội, làm việc nhóm, tự học và nghiên cứu để nâng cao kiến thức (chuyên môn, ngoại ngữ, tin học ...), trao dồi các kỹ năng phục vụ nghề nghiệp.

- Tham gia nghiên cứu, giảng dạy (Trường cao đẳng và đại học, viện nghiên cứu...) và làm việc (ở các công ty, nhà máy, phân xưởng,... liên quan đến công nghệ kỹ thuật hóa học, hóa học, môi trường)

 TỐ CHẤT VÀ KỸ NĂNG PHÙ HỢP VỚI NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

 Để theo học và thành công trong ngành Tài chính ngân hàng, bạn cần phải có những tố chất và kỹ năng sau:

🔸 Ý thức tổ chức, kỷ luật, chấp hành pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật;

🔸 Khả năng tư duy logic, khả năng tranh luận, phản biện;

🔸 Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;

🔸 Tính trung thực, khách quan và công bằng trong xử lý công việc;

🔸 Khả năng giao tiếp, thuyết phục, thương lượng;

🔸 Năng động, sáng tạo, kiên định mục tiêu.

CƠ HỘI VIỆC LÀM CỦA NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

Sinh viên tt nghip có th làm vic nhng v trí như:

🔸 K sư công ngh, qun lý điu hành ti các nhà máy, cơ s sn xut (qun lý sn xut, giám sát công ngh, vn hành dây chuyn công ngh, nghiên cu ci tiến sn xut, qun lý nhà máy, qun lý cht lượng sn phm, qun tr doanh nghip);

🔸 Làm việc trong các phòng thí nghiệm nghiên cứu phát triển sản phẩm hoặc quản lý chất lượng sản phẩm;

🔸 Làm việc tại các đơn vị thiết kế, thi công, lắp đặt, quản lý dự án liên quan đến hóa chất, thực phẩm, dầu khí, mỹ phẩm, môi trường…;

🔸 Làm nghiên cứu viên, giảng viên tại các viện nghiên cứu, các trường đại học và cao đẳng;

🔸 Kinh doanh hóa chất, thiết bị, chuyển giao công nghệ;

🔸 Tiếp tục học cao học, nghiên cứu sinh để trở thành thạc sỹ, tiến sỹ ngành công nghệ kỹ thuật hóa học.

TT TSTT