Trang Tuyển sinh Trường Đại học Công Thương TP.HCM ts.huit.edu.vn

Ngành đào tạo Đại học

 

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021

( * ) Ngành mới  

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

1

Công nghệ thực phẩm

7540101

A00, A01, D07, B00

2

Đảm bảo chất lượng & ATTP

7540110

3

Công nghệ chế biến thủy sản

7540105

4

Khoa học thủy sản
(Kinh doanh, nuôi trồng, chế biến và khai thác thủy sản)

7620303

5

Kế toán

7340301

A00, A01, D01, D10

6

Tài chính ngân hàng

7340201

7

Marketing *

7340115

8

Quản trị kinh doanh thực phẩm *

7340129

9

Quản trị kinh doanh

7340101

10

Kinh doanh quốc tế

7340120

11

Luật kinh tế

7380107

12

Công nghệ dệt, may

7540204

A00, A01, D01, D07

13

Kỹ thuật Nhiệt *
(Điện lạnh)

7520115

14

Kinh doanh thời trang và Dệt may *

7340123

A00, A01, D01, D10

15

Quản lý năng lượng *

7510602

A00, A01, D07, B00

16

Công nghệ kỹ thuật hóa học

7510401

17

Kỹ thuật hóa phân tích *

7520311

18

Công nghệ vật liệu
(Thương mại - sản xuất nhựa, bao bì, cao su, sơn, gạch men)

7510402

19

Công nghệ kỹ thuật môi trường

7510406

20

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

21

Công nghệ sinh học

(CNSH Công nghiệp, CNSH Nông nghiệp, CNSH Y Dược)

7420201

22

Công nghệ thông tin

7480201

A00, A01, D01, D07

23

An toàn thông tin

7480202

24

Công nghệ chế tạo máy

7510202

25

Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

7510301

26

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

7510203

27

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

7510303

28

Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực

7720499

A00, A01, D07, B00

29

Khoa học chế biến món ăn

7720498

30

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

A00, A01, D01, D10

31

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

7810202

32

Quản trị khách sạn

7810201

33

Ngôn ngữ Anh

7220201

A01, D01, D09, D10

34

Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204