Trang Tuyển sinh Trường Đại học Công Thương TP.HCM ts.huit.edu.vn

Thông tin tuyển sinh Tiến sĩ năm 2024

THÔNG TIN TUYỂN SINH TIẾN SĨ NĂM 2024

🔰 NGÀNH TUYỂN SINH

Stt Chuyên ngành Mã số Chỉ tiêu
1 Công nghệ thực phẩm 9540101 08
2 Quản trị kinh doanh 9340101 10
3 Khoa học môi trường 9440301 05
4 Kỹ thuật cơ khí 9520103 05
5 Kỹ thuật hóa học 9520301 05
6 Công nghệ sinh học 9420201 05
7 Tài chính - Ngân hàng 9340201 10

 

🔰 HÌNH THỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO

-  Hình thức đào tạo: Chính quy.

-  Thời gian đào tạo: 03 năm đối với người đã tốt nghiệp Thạc sĩ (90 tín chỉ), 04 năm đối với người đã tốt nghiệp Đại học (120 tín chỉ).

-  Địa điểm đào tạo: Tại Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh.

🔰 PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINHXét tuyển theo hồ sơ năng lực

🔰 THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ, CÔNG BỐ KẾT QUẢ VÀ NHẬP HỌC:

STT THỜI GIAN NỘI DUNG
1 Nộp hồ sơ Đến ngày 15/10/2024
2 Xét tuyển hồ sơ Từ ngày 16/10/2024 đến 31/10/2024
3 Bảo vệ đề cương nghiên cứu Từ ngày 01/11/2024 đến 15/11/2024
4 Công bố kết quả trúng tuyển (Đối với các trường hợp thí sinh đăng ký xét tuyển thuộc ngành gần/ngành khác, Nhà trường sẽ công bố kết quả các học phần cần học bổ sung kiến thức theo quy định của chương trình đào tạo đến học viên kèm theo danh sách trúng tuyển. Từ ngày 06/12/2024 đến 15/12/2024
5 Nhập học Từ ngày 16/12/2024 đến 26/12/2024

🔰 LỆ PHÍ XÉT TUYỂN VÀ HỌC PHÍ:

- Lệ phí xét tuyển: 3.000.000 đồng

- Học phí: 25.000.000 đồng/1 học kỳ

- Hình thức nộp: Trực tiếp hoặc chuyển khoản.

🔰 HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

Hồ sơ dự tuyển:

STT DANH MỤC HỒ SƠ XÉT TUYỂN SỐ LƯỢNG BIỂU MẪU
1 Phiếu đăng ký dự tuyển. 01 Mẫu 01
2 Giấy xác nhận đủ sức khỏe để học tập còn thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển. 02  
3

- Bản sao công chứng văn bằng thạc sĩ (hoặc trình độ tương đưởng trở lên) đối với người dự tuyển tốt nghiệp trình độ thạc sĩ (hoặc trình độ tương đương trở lên).

- Bản sao công chứng văn bằng đại học (hoặc trình độ tương đưởng) đối với người dự tuyển tốt nghiệp trình độ đại học (hoặc trình độ tương đương).

01  
4

- Bản sao công chứng bảng điểm thạc sĩ (hoặc trình độ tương đưởng trở lên) đối với người dự tuyển tốt nghiệp trình độ thạc sĩ (hoặc trình độ tương đương trở lên).

- Bản sao công chứng bảng điểm đại học (hoặc trình độ tương đưởng) đối với người dự tuyển tốt nghiệp trình độ đại học (hoặc trình độ tương đương).

01  
5

Bản sao công chứng văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ theo phụ lục II.

01  
6

Lý lịch khoa học của Nghiên cứu sinh có có dán ảnh đóng dấu giáp lai lên ảnh, xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương cư trú.

02 Mẫu 02
7

Lý lịch khoa học của Người hướng dẫn có xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương cư trú.

01 Mẫu 03
8

Bản đề cương nghiên cứu.

06 Mẫu 04
9

Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có bằng tiến sĩ khoa học, tiến sĩ trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu.

01 Mẫu 05
10

Giấy xác nhận thâm niên công tác nếu là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ (nếu có).

01 Mẫu 06
11

Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có).

01  
12

Bản sao công chứng các công trình khoa học đã công bố (nếu có).

01  

Cách thức đăng ký hồ sơ:

- Nộp trực tiếp tại: Phòng Quản lý Sau đại học, Trường Đại học Công Thương Tp. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: Phòng D102, 140 Lê Trọng Tấn, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

🔰 ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

Yêu cầu chung đối với người dự tuyển:

-  Đã tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học hạng giỏi trở lên ngành phù hợp, hoặc tốt nghiệp trình độ tương đương Bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam ở một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù phù hợp với ngành đào tạo tiến sĩ (Phụ lục I). Đối với ngành gần, người dự tuyển cần bổ sung kiến thức theo quy định trong chương trình đào tạo.

-  Đáp ứng yêu cầu đầu vào theo chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và của chương trình đào tạo tiến sĩ đăng ký dự tuyển;

-  Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu; hoặc bài báo, báo cáo khoa học đã công bố; hoặc có thời gian công tác từ 02 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ;

-  Có dự thảo đề cương nghiên cứu và dự kiến kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa. 

Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ được minh chứng bằng một trong những văn bằng, chứng chỉ sau: 

-  Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do một cơ sở đào tạo nước ngoài, phân hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp cho người học toàn thời gian bằng tiếng nước ngoài;

-  Bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ tiếng nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

-  Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương bậc 4 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ GD&ĐT công bố, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển (Phụ lục II).

Người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ bằng tiếng Việt phải cóchứng chỉ tiếng Việt tối thiểu từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài và phải đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai do cơ sở đào tạo quyết định, trừ trường hợp là người bản ngữ của ngôn ngữ được sử dụng trong chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

Người hướng dẫn:

-  Mỗi nghiên cứu sinh có tối đa hai người hướng dẫn (NHD) luận án tiến sĩ (LATS), trong đó phải có ít nhất một người là giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu của Trường hoặc nhà khoa học người nước ngoài, nhà khoa học Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài, nhà khoa học trong nước có hợp đồng lao động xác định thời hạn đủ từ 12 tháng trở lên đang làm việc toàn thời gian tại Trường.

-  Tiêu chuẩn NHD nghiên cứu sinh phải đáp ứng các quy định tại phụ lục III.

-  Danh sách cán bộ khoa học và hướng dẫn nghiên cứu sinh tham khảo tại website https://sdh.huit.edu.vn/.

 

TT TS&TT