Trang Tuyển sinh Trường Đại học Công Thương TP.HCM ts.huit.edu.vn
'/app_web/tttstt/images/logo/bg_footer_tuyen_sinh_size_1500_400.png'

Bộ GD-ĐT đã ban hành Hướng tuyển sinh đại học năm 2023

Bộ GD-ĐT đã ban hành Hướng tuyển sinh đại học năm 2023, trong đó yêu cầu các sở GD-ĐT, các trường THPT, các cơ sở giáo dục đại học tăng cường hướng dẫn thí sinh thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh.

Theo PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT), sau giai đoạn xét tuyển sớm, từ ngày 10-7 đến 17h ngày 30-7 thí sinh phải thực tiếp tục hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống chung của Bộ GD-ĐT.

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT)

Năm nay, Bộ GD-ĐT đã cải tiến phần mềm hỗ trợ thí sinh để tránh sự nhầm lẫn phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển khi đăng ký xét tuyển. Khi đăng ký nguyện vọng trên Hệ thống của Bộ, thí sinh chỉ đăng ký theo mã tuyển sinh (mã nhóm ngành, ngành hoặc chương trình) và không phải chọn phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển.

Thí sinh lựa chọn căn cứ để xét tuyển, gồm: thứ tự nguyện vọng; mã trường, tên trường; mã tuyển sinh muốn đăng ký xét tuyển (không đăng ký chi tiết đến các phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển).

Như vậy sẽ tránh được rất nhiều sai sót cho thí sinh liên quan đến nhầm lẫn mã tổ hợp, mã phương thức như trước đây.

"Với các phương thức xét tuyển sớm, thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh trên đề án tuyển sinh từng trường để thực hiện theo quy định của trường.

Hiện có những trường quy định chỉ xét thí sinh nộp hồ sơ các phương thức riêng trong giai đoạn xét tuyển sớm mà không nhận đăng ký trên Hệ thống của Bộ.

Với những trường hợp này, bắt buộc thí sinh phải tham gia quy trình xét tuyển sớm của trường mới được xét tuyển và có cơ hội trúng tuyển.

Những thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sớm vẫn tiếp tục phải đăng ký nguyện vọng vào ngành đó với thứ tự ưu tiên nguyện vọng cụ thể trên Hệ thống của Bộ.

Khi đã có tên trong danh sách đủ điều kiện trúng tuyển phương thức xét tuyển sớm và được các cơ sở đào tạo đưa lên Hệ thống, nếu thí sinh lựa chọn và muốn chắc chắn trúng tuyển ngành nào thì thí sinh chỉ cần đăng ký ngành đó ở nguyện vọng 1”, bà Thủy cho biết thêm.

TT TS&TT

Theo Trần Huỳnh