Trang Tuyển sinh Trường Đại học Công Thương TP.HCM ts.huit.edu.vn

Học sinh giỏi được xét tuyển thẳng vào 28 ngành đại học tại HUFI

 

Theo đề án tuyển sinh của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (HUFI), thì học sinh giỏi năm lớp 10, 11 và học kì 1 lớp 12 là đối tượng được xét tuyển thẳng vào 28 ngành Đại học tại Trường.

- Điều kiện xét tuyển: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và là học sinh xếp loại giỏi các năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12
- Nhận hồ sơ: Từ ngày 20/5/2020 đến ngày 15/7/2020

Thông tin 28 ngành đại học