Trang Tuyển sinh Trường Đại học Công Thương TP.HCM ts.huit.edu.vn

Hướng dẫn điền phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển nguyện vọng đại học năm 2020

 

Vừa qua, Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) đã chính thức công bố mẫu Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học năm 2020.

Từ 15/6 - 30/6, thí sinh sẽ nộp phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển nguyện vọng năm 2020

Để loại bỏ những yếu tố sai sót khi điền phiếu đăng ký dự thi cũng như hoàn thành chỉn chu hồ sơ cho kỳ thi mang tính chất quan trọng này, các bạn thí sinh hãy cùng note lại những thông tin sau nhé:

Hướng dẫn chi tiết cách ghi các mục trên phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển nguyện vọng 2020:

Mục Nội dung hướng dẫn 

Mục

SỞ

GDĐT

………

MÃ SỞ

Thí sinh đăng ký tại đơn vị đăng ký dự thi thuộc sở nào thì ghi tên sở đó vào vị trí chỗ trống. Sau đó, các bạn điền 2 chữ số biểu thị mã sở vào 2 ô trống tiếp theo. Lưu ý: mã Sở GDĐT do Bộ GD&ĐT quy định.

Ví dụ: Sở GD&ĐT TP.HCM, mã sở là 02

Mục số phiếu Nơi tiếp nhận đăng ký dự thi ghi, thí sinh không ghi mục này
THÔNG TIN CÁ NHÂN

Mục

1, 2

Ghi theo hướng dẫn trên Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Ví dụ: Họ tên: Viết đúng như giấy khai sinh, chữ IN HOA có dấu: NGUYỄN NGỌC A 

Mục 3

a) Nơi sinh của thí sinh chỉ cần ghi rõ tên tỉnh hoặc thành phố, nếu sinh ở nước ngoài thí sinh chỉ cần ghi rõ tên quốc gia (theo tiếng Việt Nam). 

b) Dân tộc ghi đúng theo giấy khai sinh. 

c) Quốc tịch nước ngoài thì đánh dấu (X) vào ô bên cạnh.

Mục 4

Đối với Chứng minh nhân dân mẫu cũ, ghi 9 chữ số vào 9 ô cuối bên phải, ba ô đầu để trống. Đối với Chứng minh nhân dân mẫu mới hoặc Thẻ căn cước công dân, các bạn ghi đủ 12 chữ số vào các ô tương ứng.

Mục 5

Mã tỉnh (thành phố), mã huyện (quận) và mã xã (phường) chỉ đối với các xã (phường) thuộc Khu vực 1 sẽ do Bộ GD&ĐT quy định. Thí sinh cần tra cứu tại nơi đăng ký dự thi để ghi đúng mã tỉnh (thành phố), mã huyện (quận), mã xã (phường) nơi bạn có hộ khẩu thường trú hiện tại vào các ô tương ứng ở bên phải.

Thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại xã Khu vực 1 thì bỏ trống ô mã xã. Sau khi điền đủ các mã đơn vị hành chính vào các ô, thí sinh ghi rõ tên xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố) vào dòng trống.

Đối với thí sinh thuộc diện ưu tiên đối tượng hoặc khu vực có liên quan đến hộ khẩu thường trú, đề nghị phải khẳng định thời gian có hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1 hoặc trên 18 tháng ở xã đặc biệt khó khăn trong thời gian học THPT bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng.

Mục 6

Ghi tên trường và địa chỉ đến huyện (quận), tỉnh (thành phố) của trường vào dòng kẻ chấm. Ghi mã tỉnh nơi trường đóng vào 2 ô đầu, ghi mã trường vào 3 ô tiếp theo (mã trường ghi theo quy định của Sở GDĐT, nếu mã trường có 1 chữ số thì 2 ô đầu tiên ghi số 0, nếu mã trường có 2 chữ số thì ô đầu tiên ghi số 0).

Đối với thí sinh là công an, quân nhân được cử tham gia dự thi để xét tuyển ĐH, CĐ thì ghi mã tỉnh tương ứng với tỉnh nơi đóng quân và mã trường THPT là 900.

Đối với thí sinh có thời gian học ở nước ngoài thì những năm học ở nước ngoài ghi mã tỉnh tương ứng với tỉnh theo hộ khẩu thường trú tại Việt Nam và mã trường THPT là 800.

Mục tên lớp: Thí sinh ghi rõ tên lớp 12 nơi đang học (ví dụ 12A1, 12B3,...), đối với học sinh là thí sinh tự do ghi “TDO”.

Mục 7

Ghi rõ điện thoại, email. Đối với thí sinh có yêu cầu điều chỉnh đăng ký xét tuyển tuyển sinh trực tuyến, cần đăng ký số điện thoại di động cá nhân (của mình) để được cấp mật khẩu sử dụng một lần (OTP) qua tin nhắn đảm bảo cho sự bảo mật khi đăng ký xét tuyển trực tuyến.

Mục 8

Thí sinh phải ghi rõ thông tin của người liên hệ: Họ tên; số điện thoại; địa chỉ xóm (số nhà), thôn (đường phố, ngõ ngách), xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố). Địa chỉ này đồng thời là địa chỉ nhận Giấy báo trúng tuyển nếu thí sinh trúng tuyển.

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THI
Mục 9

Thí sinh có nguyện vọng lấy kết quả dự thi để xét tuyển sinh đại học; cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non thì đánh dấu (X) vào ô bên cạnh.

Mục 10

Thí sinh bắt buộc phải đánh dấu (X) vào một trong 2 ô để biểu thị rõ thí sinh học theo chương trình THPT hay chương trình GDTX.

Mục 11

Đối với thí sinh tự do phải đánh dấu (X) vào một trong 2 ô để phân biệt rõ là thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT hay đã tốt nghiệp THPT (tính đến thời điểm dự thi).

Mục 12

Thí sinh đăng ký dự thi tại Hội đồng thi nào thì ghi tên Hội đồng thi và mã Hội đồng thi do Bộ GD&ĐT quy định vào vị trí tương ứng.

Mục 13

Học sinh đang học lớp 12 THPT tại trường nào thì nộp đăng ký dự thi tại trường mình đang học. Các đối tượng khác (thí sinh tự do) nộp đăng ký dự thi tại các địa điểm do Sở GD&ĐT quy định. Mã đơn vị đăng ký dự thi ghi theo hướng dẫn của nơi nhận đăng ký dự thi.

Mục 14

Đối với thí sinh hiện đang là học sinh lớp 12 (chưa tốt nghiệp THPT) phải đăng ký bài thi tại điểm a, thí sinh không được phép chọn các môn thi thành phần ở điểm b.

Đối với thí sinh tự do, tùy theo mục đích dự thi, tùy theo việc lựa chọn tổ hợp môn xét tuyển đại học, cao đẳng có thể chọn cả bài thi (tại điểm a) hoặc chỉ chọn một số môn thành phần (tại điểm b) cho phù hợp.

Thí sinh chỉ được đăng ký một bài thi tổ hợp (Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội). Thí sinh tự do chỉ được đăng ký môn thi thành phần trong cùng một bài thi tổ hợp.

Trường hợp thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT có những bài thi/môn thi (để xét công nhận tốt nghiệp) năm trước đủ điều kiện bảo lưu, nếu muốn bảo lưu bài thi/môn thi nào thì phải ghi điểm bài thi/môn thi đó ở Mục 16.

Tuy nhiên, các bạn vẫn có thể chọn thi bài thi/môn thi thành phần (đã xin bảo lưu) để lấy kết quả xét tuyển sinh đại học, cao đẳng. Đối với thí sinh học theo chương trình GDTX có thể chọn bài thi ngoại ngữ nếu có nguyện vọng sử dụng môn ngoại ngữ trong tổ hợp môn xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Cách chọn bài thi/môn thi thành phần: Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi thành phần nào thì đánh dấu (X) vào ô bài thi/môn thi thành phần tương ứng, riêng đối với bài thi ngoại ngữ thí sinh điền mã số tương ứng với ngôn ngữ cụ thể như sau: N1 - tiếng Anh; N2 - tiếng Nga; N3 - tiếng Pháp; N4 - tiếng Trung Quốc; N5 - tiếng Đức; N6 - tiếng Nhật. Thí sinh chỉ được chọn các môn thi thành phần trong một bài thi tổ hợp.

THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
Mục 15

Đối với thí sinh có nguyện vọng miễn thi ngoại ngữ hoặc đăng ký để xét tuyển sinh, cần ghi rõ loại chứng chỉ đủ điều kiện miễn thi hoặc ghi rõ là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn ngoại ngữ theo quy định của Bộ GD&ĐT hoặc ghi loại chứng chỉ ngoại ngữ để đăng ký xét tuyển theo yêu cầu của trường đại học, cao đẳng. Đối với loại chứng chỉ có ghi điểm thi (điểm toàn bài thi), thí sinh phải ghi điểm vào ô “Điểm thi”.

Mục 16

Thí sinh đã dự thi THPT năm trước, nếu có những bài thi/môn thi đủ điều kiện bảo lưu theo quy định, thí sinh muốn bảo lưu điểm của bài thi/môn thi nào thì ghi điểm bài thi/môn thi đó vào ô tương ứng (Lưu ý: Đối với bài thi tổ hợp, thí sinh được quyền bảo lưu kết quả của từng môn thi thành phần nếu đủ điều kiện, để bảo lưu điểm toàn bài của bài thi tổ hợp nào, thí sinh phải ghi điểm của tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó).

Đối với những bài thi/môn thi được bảo lưu, thí sinh vẫn có thể đăng ký dự thi (bài thi hoặc môn thi thành phần) ở Mục 14 chỉ trong trường hợp có nguyện vọng sử dụng kết quả thi xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
Mục 17

Thí sinh tự xác định đối tượng ưu tiên, ghi đúng ký hiệu các đối tượng ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non và văn bản hướng dẫn. Nếu khai thiếu trung thực, các bạn sẽ bị xử lý theo các quy định hiện hành.

Thí sinh thuộc diện ưu tiên phải nộp đủ giấy tờ, minh chứng hợp pháp cho trường khi đến nhập học.

Mục 18

Đối với thí sinh dự thi có mục đích xét tuyển đại học, cao đẳng cần ghi mã khu vực vào ô trống như sau: Khu vực 1 (KV1) điền chữ số 1, Khu vực 2 nông thôn (KV2-NT) điền 2NT, Khu vực 2 (KV2) điền chữ số 2, Khu vực 3 (KV3) điền chữ số 3.

Trong 3 năm học THPT hoặc tương đương, thí sinh học ở đâu lâu hơn hưởng ưu tiên khu vực ở đó. Nếu mỗi năm học một trường có mức ưu tiên khu vực khác nhau hoặc nửa thời gian học ở trường này, nửa thời gian học ở trường kia thì tốt nghiệp THPT ở đâu hưởng ưu tiên khu vực tại đó.
Đối với thí sinh được ưu tiên theo hộ khẩu thường trú, căn cứ vào quy định của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT để ghi cho đúng khu vực ưu tiên được hưởng.

Phần mềm đăng ký dự thi sẽ tự động xác định mức hưởng ưu tiên khu vực theo Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non khi thí sinh khai đầy đủ Mục 5 và Mục 6. Nếu thấy khác với thông tin khai trên phiếu đăng ký dự thi, thí sinh cần kiểm tra lại thông tin đã khai tại các mục này.

Mục 19

Ghi theo hướng dẫn trên phiếu đăng ký dự thi.

Mục 20

Đối với thí sinh thi với mục đích lấy kết quả để xét học liên thông lên/ sang cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, đại học cần đánh dấu (X) vào ô đã tốt nghiệp ở bậc học nào tương ứng: Đã tốt nghiệp trung cấp (TC) hoặc đã tốt nghiệp cao đẳng (CĐ) hoặc đã tốt nghiệp đại học (ĐH).

Mục 21

Mục này dành cho thí sinh có nguyện vọng xét tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non. Để ghi thông tin ở mục này, thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của trường có nguyện vọng học được đăng tải trên trang thông tin của các trường để có thông tin đăng ký chính xác về mã trường, mã ngành/nhóm ngành, tên ngành/nhóm ngành, tổ hợp môn xét tuyển.

Thí sinh đăng ký nguyện vọng nào không đúng với quy định của các trường thì nguyện vọng đó sẽ không được nhập vào hệ thống phần mềm để trường xét tuyển.

Lưu ý: Thí sinh tự do là: Người đã học xong chương trình cấp THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước; người đã có bằng tốt nghiệp THPT, có bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh. Thí sinh phải ghi đầy đủ, rõ ràng, sạch sẽ vào các mục theo yêu cầu và không sửa chữa, tẩy xóa. Nếu là số, ghi bằng chữ số Ả rập (0, 1, 2, 3…), không ghi bằng chữ số La mã (I, V, X…).

Đối với thí sinh thuộc diện ưu tiên đối tượng hoặc khu vực có liên quan đến hộ khẩu thường trú, đề nghị phải khẳng định thời gian có hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1 hoặc trên 18 tháng ở xã đặc biệt khó khăn trong thời gian học THPT bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng.

 

Mẫu hướng dẫn điền phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2020:

>> Thí sinh tải phiếu đăng ký dự thi tại đây.

Đối với đối tượng thí sinh đang là học sinh lớp 12, nộp hồ sơ đăng ký dự thi trực tiếp tại trường THPT thí sinh đang theo học. Bộ hồ sơ đăng ký bao gồm:

• 01 bìa đựng phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT có dán hình thẻ (được phát hành chung với 2 phiếu đăng ký dự thi)

• 02 phiếu đăng ký dự thi (phiếu số 1 và phiếu số 2)

• 01 CMND hoặc thẻ Căn cước công dân (bản photocopy, 2 mặt trên cùng 1 mặt giấy khổ A4)

• 02 hình thẻ khổ 4x6cm, đựng trong 1 phong bì nhỏ (sau hình ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh)

• 02 phong bì đã dán sẵn tem, có ghi chi tiết và ghi đúng địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.

• Các giấy chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Để được hưởng các chế độ ưu tiên liên quan đến nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, thí sinh phải nộp kèm bản sao Sổ hộ khẩu thường trú.

 

Đối với thí sinh tự do, sau khi chuẩn bị xong bộ hồ sơ đăng ký dự thi sẽ nộp đơn đăng ký dự thi THPT tại Phòng GDĐT quận, huyện. Bộ hồ sơ đăng ký bao gồm: 

• 1 bìa đựng phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT có dán hình thẻ (được phát hành chung với 2 phiếu đăng ký dự thi)

• 2 phiếu đăng ký dự thi THPT (mẫu giống nhau)

• 1 CMND hoặc thẻ Căn cước công dân (bản photocopy, 2 mặt trên cùng 1 mặt giấy khổ A4)

• 2 hình thẻ khổ 4x6cm, đựng trong 1 phong bì nhỏ (sau hình ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh)

• 2 phong bì đã có dán sẵn tem, có ghi chi tiết và đúng địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh

• Bản sao Học bạ THPT, học bạ hoặc phiếu kiểm tra của người học theo hình thức tự học đối với hệ GDTX

• Bản sao bằng tốt nghiệp Trung học Cơ sở

• Giấy xác nhận điểm bảo lưu (nếu có) do Hiệu trưởng trường THPT nơi thí sinh đã dự thi năm trước xác nhận 

• Các giấy chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Để được hưởng các chế độ ưu tiên liên quan đến nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, thí sinh phải nộp kèm bản sao Sổ hộ khẩu thường trú. 

• Thí sinh tự do bị mất bản chính học bạ THPT có nguyện vọng được dự thi năm 2020 phải có xác nhận bản sao học bạ, trên cơ sở đối chiếu với hồ sơ lưu của trường THPT nơi học lớp 12 hoặc căn cứ vào hồ sơ dự thi của kỳ thi trước.

 

Đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT từ ngày 15/6/2020 – 30/6/2020. Các đơn vị đăng ký dự thi hoàn thành việc thu phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT và hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT kèm theo; nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm quản lý thi. Sau đó, cán bộ máy tính in thông tin đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT của thí sinh từ phần mềm, giao cho giáo viên chủ nhiệm hoặc cán bộ được phân công tổ chức cho học sinh rà soát, ký xác nhận. Trường hợp thí sinh tự do, các bạn có thể nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT cùng hồ sơ đăng ký dự thi.

Điểm xét tốt nghiệp THPT 2020 được tính theo công thức sau:

Hoàng Trần