Trang Tuyển sinh Trường Đại học Công Thương TP.HCM ts.huit.edu.vn

[Infographic] Các mốc thời gian quan trọng sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Công bố kết quả thi tốt nghiệp; Thời gian công bố trúng tuyển; Thời gian nộp lệ phí đăng ký xét tuyển; Thời gian Đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển; Thời gian xét công nhận tốt nghiệp; Công bố kết quả tốt nghiệp.

TT TS&TT