Trang Tuyển sinh Trường Đại học Công Thương TP.HCM ts.huit.edu.vn

Thông báo thay đổi danh mục chứng chỉ Ngoại ngữ đối với thí sinh xét tuyển đại học chính quy năm 2024

Để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho thí sinh trong quá trình xét tuyển Đại học chính quy năm 2024 vào Trường; cũng như để phù hợp với các quy chế của Bộ mới ban hành. Nay, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc thay đổi danh mục chứng chỉ Ngoại ngữ trong việc quy đổi điểm môn tiếng Anh đối với thí sinh xét tuyển đại học chính quy năm 2024 cụ thể theo thông báo bên dưới.

Danh mục này áp dụng đối với phương thức 2 và phương thức 4 thí sinh sẽ quy đổi điểm trong quá trình nộp hồ sơ về Trường, còn đối với phương thức 1 Nhà trường sẽ có thông báo riêng khung thời gian và cách thức thí sinh nộp chứng chỉ ngoại ngữ về Trường để Trường quy đổi điểm môn Tiếng Anh khi khung thời gian xét tuyển sinh năm 2024 của Bộ được công bố sau.

TT TS&TT