Tin Tuyển sinh

HUFI - Trung tâm Giáo dục phổ thông

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM là trường công lập đào tạo đa bậc. Từ năm 2009 Trung tâm Giáo dục phổ thông ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu giáo dục của xã hội.

HUFI - Khoa Công nghệ Điện, Điện tử

Khoa Công nghệ Điện – Điện tử là một trong những khoa được thành lập năm 2002, kể từ khi thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh. Trải qua gần 35 năm xây dựng và phát triển,...

HUFI - Khoa Môi trường Tài nguyên và Biến đổi khí hậu

Khoa Môi trường – Tài nguyên và Biến đổi khí hậu được thành lập ngày 01/11/2017 tiền thân là Bộ môn Kỹ thuật Môi trường trực thuộc Khoa Công nghệ Sinh học và Kỹ thuật Môi trường. Khoa Môi trường –...

HUFI - Khoa Thủy sản

Khoa Thủy sản được thành lập vào tháng 05 năm 2005 của trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh. Đến tháng 6 năm 2013, Khoa Thủy sản được thành lập theo quyết định số 1021/QĐ-DCT ngày 28...

HUFI - Khoa Quản trị Kinh doanh

Khoa Quản trị kinh doanh ngày nay tiền thân là Khoa Kinh tế, Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh. Tháng 3/2010, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh quyết...

HUFI - Khoa Công nghệ Hóa học

Khoa CN Hóa học (CNHH) trường Đại học Công nghiệp Thực Phẩm TP. Hồ Chí Minh được thành lập từ ngày 01/04/2001 trên cơ sở khoa CN Hóa học trường Cao Đẳng Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh.