Trang Tuyển sinh Trường Đại học Công Thương TP.HCM ts.huit.edu.vn

Biểu mẫu tuyển sinh đại học

1

Phiếu đăng ký xét tuyển đại học chính quy theo hình thức xét học bạ THPT năm 2024

Tải về

2

Phiếu đăng ký xét tuyển đại học bằng phương thức xét tuyển thẳng năm 2024

Tải về