Trang Tuyển sinh Trường Đại học Công Thương TP.HCM ts.huit.edu.vn
'/app_web/tttstt/images/logo/bg_footer_tuyen_sinh_size_1500_400.png'

Biểu mẫu tuyển sinh thạc sĩ

1

Phiếu đăng ký dự xét tuyển tuyển sinh trình độ thạc sĩ

Tải về

2

Mẫu sơ yếu lý lịch

Tải về

3

Mẫu xác nhận thâm niên công tác

Tải về