Đại học

Ngành An toàn thông tin

An toàn thông tin là thuật ngữ dùng để chỉ việc bảo vệ thông tin số và các hệ thống thông tin chống lại các nguy cơ tự nhiên, các hành dộng truy cập, sử dụng, phát tán, phá hoại, sửa đổi và phá hủy...

Ngành Khoa học dữ liệu

Khoa học dữ liệu là một ngành khoa học liên ngành, tập trung vào việc khai phá “tri thức” từ dữ liệu và áp dụng các “tri thức” đó để giải quyết các vấn đề khác nhau, tạo ra giá trị cho doanh nghiệp...

Ngành Kinh doanh thời trang và dệt may

Kinh doanh thời trang và dệt may thuộc nhóm ngành kinh doanh. Ngành này cung cấp những kiến thức cơ bản và chuyên ngành giúp người học trở thành nhà kinh doanh trong lĩnh vực thời trang và dệt may....

Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử là sự kết hợp của kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện tử và kỹ thuật máy tính. Đây là ngành rất quan trọng và không thể thiếu trong sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện...

Ngành Kỹ thuật Nhiệt

Kỹ thuật nhiệt là ngành khoa học quan trọng, lâu đời, đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội thế giới. Kỹ thuật nhiệt có mặt trong hầu hết các ngành công nghiệp và dân dụng, sản xuất và sử...

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử

Ngành công nghệ kỹ thuật điện – điện tử gồm hai chuyên ngành đào tạo kỹ thuật điện và kỹ thuật điện tử. Người học được trang bị kiến thức cơ bản về toán học, vật lý học, quản trị học, công nghệ thông...