Trang Tuyển sinh Trường Đại học Công Thương TP.HCM ts.huit.edu.vn

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ khóa

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

CTĐT

1

Công nghệ sinh học

8420201

Tải về

2

Công nghệ thực phẩm

8540101

Tải về

3

Kỹ thuật môi trường

8520320

Tải về

4

Kỹ thuật hóa học

8520301

Tải về

5

Kỹ thuật cơ khí

8520103

Tải về

6

Quản trị kinh doanh

8340101

Tải về

7

Tài chính ngân hàng

8340201

Tải về

8

Kỹ thuật điện

8520201

Tải về

9

Công nghệ thông tin

8480201

Tải về

10

Quản trị Khách sạn – Nhà hàng & Dịch vụ ăn uống

8810104

Tải về