Trang Tuyển sinh Trường Đại học Công Thương TP.HCM ts.huit.edu.vn
'/app_web/tttstt/images/logo/bg_footer_tuyen_sinh_size_1500_400.png'

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ khóa

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

CTĐT

1

Công nghệ sinh học

8420201

Tải về

2

Công nghệ thực phẩm

8540101

Tải về

3

Kỹ thuật môi trường

8520320

Tải về

4

Kỹ thuật hóa học

8520301

Tải về

5

Kỹ thuật cơ khí

8520103

Tải về

6

Quản trị kinh doanh

8340101

Tải về

7

Tài chính ngân hàng

8340201

Tải về

8

Kỹ thuật điện

8520201

Tải về

9

Công nghệ thông tin

8480201

Tải về

10

Quản trị Khách sạn – Nhà hàng & Dịch vụ ăn uống

8810104

Tải về