Đại học

Tuyển sinh học bạ 2022 có gì mới so với năm trước?

Dự kiến năm 2022, sau khi thí sinh có điểm tổng kết học kỳ 1 lớp 12, thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển học bạ vào trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (HUFI). Bên cạnh đó, thí sinh cũng có...