Đại học

Lưu ý gì khi đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2022?

Năm 2022, Bộ Giáo dục và đào tạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT nhằm mục đích chính là lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT. Các cơ sở giáo dục đại học có thể sử dụng kết quả thi tốt...