Học bổng - Du học

Tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh

Năm 2021, cùng với việc thêm ngành học, phương thức xét tuyển mới, các trường đại học lớn tại TP Hồ Chí Minh đã chủ động bổ sung chính sách nhằm tăng khả năng trúng tuyển và hỗ trợ thí sinh khó khăn....

<< < 6 7 8 9 10 > >>