Học bổng - Du học

Hàng loạt học bổng đa dạng tại HUFI

Quan tâm đặc biệt đến đời sống sinh viên thông qua các chương trình học bổng khuyến học, đây là hoạt động luôn được Ban Giám hiệu và lãnh đạo Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM (HUFI) quan...

Học bổng thạc sỹ tại Nhật Bản

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (HUFI) thông báo về chương trình học bổng Phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam.

<< < 3 4 5 6 7 > >>